Hjem
BilletterNyhetsarkivPresseLenkerKontaktLogg Inn

HJEMMiSKMisk-barnaKorvirksomhetKirkefestdagerKonsertserien
- der STORE øyeblikk skapes - Sandefjord kunst- og kulturkirke
DU ER HER: MiSK.no / Konsertserien > Tanker om livet (MiSKs kirkefestdager)
 

Tanker om livet (MiSKs kirkefestdager)

Tore Dvergastein samtaler med preses for Bispemøtet, biskop Helga Haugland Byfuglien

Sted: Sandefjord kunst- og kulturkirke
Dato: 26.10.2014
Tid: 12:30
Billetter: Kollekt

Helga Haugland Byfuglien, (foto: Bispemøtet) norsk teolog, ble utnevnt til første kvinnelige preses i Den norske kirke 2. oktober 2010. Hun ble med dette den første kvinne som ledet biskekollegiet i Norge. Byfuglien ble også valgt inn som første preses i fast stilling i Norge i mars 2011. Hun betraktes som en samlende person, og har bl.a. et liberalt syn på homofili.

Helga Haugland Byfuglien, tok teologisk embetseksamen i 1976, praktisk-teologisk eksamen våren 1977 og ble ordinert som prest i 1981. Fra 1981 til 1986 var hun ansatt som kapellan i Kolstad menighet i Nidaros bisbedømme. I 1986 tiltrådte hun stillingen som kapellan i Ås prestegjeld i Borg bisbedømme hvor hun hadde sitt virke frem til 1993. Senere stiftskapellan og rådgiver for biskopen i Borg.  Assisterende generalsekretær i KFUK-KFUM fra 1997–2001, og generalsekretær fra 2001–05. 23. september 2005 ble hun ordinert som tredje kvinnelige biskop i Norge.

Hun har hatt mange tillitsverv; blant annet som andaktsholder i NRK og spaltist i Vårt Land.


Arrangementet starter i forlengelsen av dagens prostigudstjeneste, ca kl. 1230

Om «Tanker om livet»
Gjennom kirkefestdagene vil kulturrådgiver i Tunsberg bispedømme, Tore Dvergastein, møte tre sentrale personligheter fra årets festival til samtale under overskriften «Tanker om livet». Samtalene foregår i hhv Sandefjord bibliotek og Sandefjord kirke, og her settes festivalstemningen, når vi får et innblikk i viktige livstemaer som berører intervjuobjektene.

Tore Dvergastein har vært ansatt som kulturrådgiver i Tunsberg bispedømme siden 2010. 
Kulturrådgivere arbeider innenfor områdene litteratur, musikk, scenekunst, visuell kunst, kulturvern og integrering. Kirkens kulturmelding fra 2005 «Kunsten å være kirke» ligger også til grunn for stillingene.

Tore Dvergastein har 31 års fartstid i kulturbransjen og har blant annet innehatt følgende funksjoner:
  • leder av kulturetater i flere byer, senest kultursjef i Porsgrunn
  • medeier i eget produksjonsselskap innenfor kultur og næringsvirksomhet
  • produsent i åpningsshow mm. i Europeisk kulturhovedstad 2008
  • prosjektleder for Pasjonsspillene i Stavanger (coproduksjon med Rogaland teater og Stavanger domkirke)

Kulturrådgiver rapporterer direkte til departementet på tiltak og tilsagn hvert år. Kulturrådgiver skal arbeide for å øke tiltakene innen kunst og kultur i Den norske kirke, samt mellom kirken og det allmenne og det profesjonelle kunst- og kulturlivet.

Dvergastein sitter i styret for Teater Ibsen, Kulturhuset Bølgen og Drammen Sacred Music FestivalLink til denne siden: Legg til på LinkedIn  Legg til på Twitter  Legg til på Facebook
© Musikk i Sandefjord Kirke      Postadresse: Bjerggt. 56, 3210 Sandefjord.      Kunstnerisk leder: Svein Rustad, tlf.: 906 77 508, e-post: svein.rustad@misk.no